Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

      

Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2011

Cập nhật lúc: 22:05:19 - 22/02/2013

Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2011

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC                           Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc         

           Số : 01 /KH-KSKĐK                                       Xuyên Mộc, ngày 10 tháng 01 năm 2011

KẾ HOẠCH

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH NĂM 2011

Của trường tiểu học Xuyên Mộc

             Thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ cho học sinh tại trường tiểu học năm 2011; nay trường tiểu học Xuyên Mộc lập kế hoạch về việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh của trường như sau:

I/ Mục đích yêu cầu:

- Tăng cường công tác quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe học sinh.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ viên chức và học sinh của trường về việc phòng chống dịch bệnh, phòng chống các bệnh học đường.

- Kịp thời phát hiện học sinh bị mắc các bệnh học đường để có biện pháp phòng tránh và chữa trị kịp thời, hiệu quả.

II/ Biện pháp thực hiện:

1. Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm 2011.

2. Ban giám hiệu trường liên hệ với trạm y tế xã để thống nhất thời gian, địa điểm việc khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

3. Thông báo cho học sinh biết mục đích việc khám sức khỏe định kỳ và lịch khám.

4. Chuẩn bị sổ khám sức khỏe cho học khối lớp 1. Các khối lớp 2,3 4, 5 đã có.

III/ Tổ chức thực hiện:

1. Tổng số học sinh: 738 em.

     Số học sinh được khám 80 % : 596 em

     Lớp 1: 174 em

     Lớp 2: 151 em

     Lớp 3: 125 em

     Lớp 4: 146 em

     Lớp 5: 000 em

2. Thời gian: Dự kiến từ ngày 12,13,14 tháng 01 năm 2010.

       Trên đây là kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm 2011 của trường tiểu học Xuyên Mộc. Kính mong Trạm y tế sắp xếp và tiến hành khám cho học sinh theo kế hoạch của trường trong năm 2011.

Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Trạm y tế xã Xuyên Mộc

- Lưu hồ sơ VP

Có thể bạn quan tâm
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 1) Thuận lợi: - Nhà trường thường xuyên được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính quyền địa phương, của Phòng giáo dục và các ban ngành đoàn thể. Hội phụ huynh học sinh tích cực và có nhiều đóng góp hỗ trợ cho các hoạt động phong trào của nhà trường. - Đội ngũ CB-GV-NV có tinh thần đoàn kết và hướng phấn đấu tích cực để từng bước xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt.
TIEU HOC XUYEN MOC
Địa chỉ: Xã Xuyên Mộc - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0643074420
Email: c1xuyenmoc.xm@gmail.com