Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

      

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp

Cập nhật lúc: 22:03:36 - 22/02/2013

I. Mục đích yêu cầu: Hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao hiểu biết và tạo điều kiện để các em rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trong giao tiếp và phát huy năng lực sở thích của mình. Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp các em có cơ hội, điều kiện vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn và làm phong phú vốn hiểu biết của các em. Giúp các em có thái độ, tình cảm đúng, tiếp

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC                          Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                  ----------------                                                    ----------------------------   

   Số: …… / KH-HT                                           Xuyên Mộc, ngày … tháng 09 năm 2010             

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

      Căn cứ vào công văn số 177/PGD-GDTH ngày 01/9/2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 đối với Giáo dục tiểu học;

     Căn cứ vào kế hoạch năm học của  trường năm học 2010 – 2011;

     Nay trường tiểu học Xuyên Mộc lập kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2010 – 2011 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

  Hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao hiểu biết và tạo điều kiện để các em rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử trong giao tiếp và phát huy năng lực sở thích của mình.

 Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp các em có cơ hội, điều kiện vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn và làm phong phú vốn hiểu biết của các em. Giúp các em có thái độ, tình cảm đúng, tiếp tục bồi dưỡng thái độ tích cực đối với bản thân, với mọi người xung quanh và cộng đồng.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Ban chỉ đạo, lực lượng được huy động và đối tượng tham gia:

- Ban chỉ đạo là Lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) + Tổng phụ trách Đội.

- Lực lượng được huy động chủ yếu là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn.

- Tất cả học sinh đều tham gia.

2. Thời gian thực hiện các hoạt động:

- Xuyên suốt năm học.

3. Hình thức tổ chức và biện pháp thực hiện:

a/ Hình thức được duy trì thường xuyên:

- Hàng ngày: Duy trì các nề nếp như xếp hàng ra vào lớp, tập thể dục giữa giờ, truy bài đầu giờ, vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh,….

- Hàng tuần:

+ Sinh hoạt chào cờ đầu tuần: Thực hiện nghi thức, báo cáo sơ kết những gương người tốt, việc tốt trong tuần, phương hướng tuần tới.

+ Sinh hoạt tập thể: Sinh hoạt lớp, sinh hoạt sao nhi đồng.

+ Phát thanh măng non: Tổng PT và Liên Đội thực hiện vào giừo quy định trong tuần. (chưa làm được những năm trước).

- Hàng tháng:

Sinh hoạt theo chủ điểm, tổ chức hoạt động ngoài giừo lên lớp theo kế hoạch đầu năm học theo chủ điểm của tháng.

+ Kỷ niệm các ngày lịch sử, ngày truyền thống.

+ Hoạt động về nguồn: thăm các gia định TBLS, gia đình có công với cách mạng,…

+ Lao động công ích, công tác xã hội,…

+ Tổ chức các phong trào thi đua: Viết chữ đẹp, Khéo tay kỹ thuật, thể dục thể thao, văn nghệ, thi vẽ, trò chơi dân gian,….

+ tổ chức tham quan, giao lưu với trường bạn,…

b/ Quy trình thực hiện:

- Đặt tên chủ đề hoạt động và xác định các yêu cầu giáo dục cần đạt như giáo dục về nhận thức, thái độ, tình cảm, thói quen, hành vi, kỹ năng.

- Xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện. Thông qua hội đồng để thống nhất hoặc điều chỉnh hoạt động.

- Tiến hành thực hiện theo kế hoạch. Nhận xét tuyên dương.

- Đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm (lắng nghe ý kiến của giáo viên – học sinh).

c/ Dự trù kinh phí:

- Kinh phí khen thưởng từ quỹ hoạt động của Hội cha mẹ học sinh. Quỹ khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích.

d/ Chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp hàng tháng trong năm học 2009 – 2010 như sau: (Có bảng đính kèm).

e/ Cử chọn học sinh tham gia ở cấp huyện:

Đối với các phong trào thi đua “Viết chữ đẹp”; “Khéo tay kỹ thuật”, nhà trường cử chọn học sinh xuất sắc tham gia ở cấp huyện.

     Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường trong năm học 2010- 2011.

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

NĂM HỌC 2010 - 2011

 

 

Thời gian

Nội dung hoạt động

Mục đích yêu cầu

Biện pháp thực hiện

Phân công thực hiện

Công tác phối hợp

Điều chỉnh công việc

01/09/2010 – 30/09/2010

Chủ đề: “Mùa thu-An toàn giao thông”, tổ chức

Hội thi trò chơi dân gian

- Duy trì và tăng cường sức khỏe. Đoàn kết hỗ trợ nhau.

- Cử chọn HS tham gia cấp huyện.

 

- Thành lập Ban tổ chức.

- Quy định đối tượng tham gia và các môn thi đấu.

- Tiến hành tổ chức thi các môn ở trường: kéo co, nhảy dây, đập heo đất, môn đá cầu.

- Chuẩn bị về cơ sở vật chất, kinh phí, sân bãi.

- Tổng kết thi đua.

 

- Hiệu trưởng ra QĐ.

- TPTĐội xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, rõ ràng. Lịch thi đấu thông báo rộng rãi.

- Lực lượng hỗ trợ là giáo viên bộ môn TD.

 

 

01/10/2010 – 31/10/2010

Chủ đề:

 “Trường em xanh, sạch, đẹp”.

- Nâng cao ý thức học sinh về bảo vệ môi trường, về tăng cường sức khỏe.

- Xây dựng thói quen, hành vi ứng xử tốt với môi trường và thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

 

- Thành lập Ban chỉ đạo.

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

- Các hoạt động hỗ trợ cho phong trào: Thường xuyên vệ sinh sân trường, cổng trường, lớp học. Chăm sóc cây, hội thi vẽ về môi trường.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp hưỡng dẫn cho học sinh thực hiện, nhắc nhở, kiểm tra.

-Tổng kết thi đua hàng tuần.

- Hiệu trưởng ra QĐ, làm trưởng ban.

- TPTĐội, phó ban chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, rõ ràng.

- Tổ trưởng, ủy viên. Phổ biến kế hoạch cho các thành viên.

- Thành lập Đội sao đỏ, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện phong trào trong tuần của lớp.

 

1. Tổ chức thi Văn nghệ, thi múa lân lớp 4,5 vào đêm Trung thu.

- Thời gian tổ chức vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 01/10/09.

- Khâu tổ chức: Phó hiệu trưởng, TPT Đội và Ban văn nghệ của trường.

01/11/2010 – 30/11/2010

Chủ đề: Mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

Hội thi “Cắm hoa” chào mừng ngày 20/11

- Phát huy tính năng động, sáng tạo, sự khéo léo của thiếu nhi.

- Tạo sân chơi nghệ thuật, thể hiện tính thẩm mỹ cao.

- giáo dục học sinh yêu cái đẹp và biết cách làm đẹp.

- Thành lập ban tổ chức: BGH, TPT, GV mỹ thuật, KT khối 2,3 BGK.

- Đối tượng tham gia: Học sinh lớp 4,5.

- Thời gian: 15 giờ ngày 18/11/2009.

- Chủ đề: “Vươn lên”, “Sức sống”.

- Thông báo bảng điểm chấm.

- Phổ biến hình thức thi.

- Tổng kết khen thưởng vào ngày 20/11.

- TPT Đội làm trưởng ban, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và lịch cụ thể việc tổ chức thi.

- Ban giám khảo chấm theo  thang điểm cụ thể

 

 

01/12/2010 – 31/12/2010

Chủ đề:

 Chú bộ đội của em

Tổ chức“Hội vui học tập”

- Tạo sân chơi trí tuệ nhằm kích thích sự say mê trong học tập, ham học hỏi.

- Nhằm trao đổi kinh nghiệm về phương pháp học tập, ôn luyện kiến thức.

 

- Thành lập Ban tổ chức.

- Thời gian tổ chức vào tuần thứ 2 của tháng 12.

- Khối 1,2,3  và 4,5.

- Thông báo về nội dung và hình thức tổ chức.

- Tiến hành hoạt động:

 ( theo kế hoạch cụ thể của TPT).

- Tổng kết thi đua, khen thưởng.

 

- TPT là trưởng ban, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể , rõ ràng. Phối hợp với các tổ trưởng tổ chuyên môn.

- Các tổ chuyên môn soạn câu hỏi, các bài toán vui, câu đố khoa học,…

- Thành lập Ban GK gồm Hiệu phó, các tổ trưởng.

1. Tổ chức học sinh lớp 3,4,5 đại diện viếng Đền Liệt sĩ. Ban chỉ huy Liên Đội đi thăm 2 gia đình TBLS.

2. Kết nạp Đội viên mới đợt 1.

- TPT tổ chức lễ kết nạp cho học sinh lớp 3.

- Cử chọn những học sinh có nhiều cố gắng trong học tập và các phong trào thi đua từ đầu năm đến nay.

 

01/01/2011 – 27/02/2011

Chủ đề:

“ Hoa thơm dâng Bác”

1.Tổ chức trang trí lớp học

- Xây dựng thói quen tốt cho học sinh: giữ gìn trường lớp sạch sẽ, vệ sinh thường xuyên.

- Tạo môi trường học thân thiện, thanh bình giúp các em luôn muốn được tới trường.

- Thành lập Ban giám khảo.

- Quy định thời gian trang trí từ 11/01/2010 đến hết 23/11/2010.

- BGK tiến hành chấm vào ngày 25,26/01/2010.

- Nội dung trang trí: 1.Trang trí phòng học đẹp, những khẩu hiệu, tranh ảnh đẹp, có tính giáo dục, hoa, cây xanh.

2. Lớp học sạch sẽ, thoáng mát, bàn ghế sạch sẽ, nền nhà không bẩn, tường không bẩn.

- Phổ biến đợt thi đua rộng rãi trong toàn trường.

- Kết thúc đợt thi: Tổng kết, khen thưởng.

- Ban giám khảo gồm: BGH, TPT, CT CĐ, các tổ trưởng.

- TPT và Phó hiệu trưởng lập thang điểm chấm về nội dung trang trí.

- GVCN lớp hướng dẫn học sinh thực hiện và tham gia phong trào một cách tích cực, sôi nổi.

 

 

2. Phối hợp với TTVH xã tổ chức cho học sinh vui Xuân.

- Tạo mối đoàn kết học sinh trong trường.

- Giáo dục học sinh sự chia sẻ, sự quan tâm đối với các ban và cộng đồng.

 

- Phát động phong trào tuần lễ quyên góp “Quà xuân” cho bạn nghèo.

- Thời gian phát động vào đầu tháng 02.

- TPT có trách nhiệm tổng hợp quà, nêu gương trước cờ.

- Thông báo cho học sinh tham gia vui xuân tại TTVH xã.

- TPT phối hợp cùng với GVCN khuyến khích học sinh thực hiện tuàn lễ quyên góp “Quà Xuân”.

 

01/03/2011 – 31/03/2011

Chủ đề:

 “Tiến bước lên Đoàn”

 Chào mừng ngày 8/3 và 26/3 tổ chức thi thể dục thể thao (Trò chơi dân gian) ở khối lớp 4,5 ( hoặc tham quan: dịp 26/3).

- Tạo môi trường thân thiện, vui tươi, rèn luyện sức dẻo dai, tinh thần vượt khó, tính đoàn kết tập thể.

- Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo.

- Đối tượng tham gia là học sinh lớp 4,5.

- Thông báo rộng rãi vào các buổi chào cờ đầu tuần về kế hoạch tổ chức.

- Tiến hành hoạt động.

- Tổng kết khen thưởng.

- Hiệu trưởng là trưởng ban, TPT là phó ban. Ban GK gồm: Phó hiệu trưởng, các giáo viên bộ môn.

- Vận động tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng tham gia hỗ trợ và giám sát.

- TPT xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trên cơ sở kế hoạch của trường.

- Công đoàn hỗ trợ nước uống.

- Kinh phí từ nguồn quỹ Hội.

 

 

01/04/2011 – 30/04/2011

Chủ đề:

“Vòng tay bè bạn”

1.Tổ chức thi “Kiến thức tiểu học”

2. Sinh hoạt truyền thống 30/04.

- Giúp các em củng cố lại kiến thức, phát huy óc thẩm mỹ, sáng tạo, tinh thần đoàn kết trong học tập.

- Giáo dục lòng tự hào về truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, sự hy sinh cao cả của các anh hùng.

1. Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo.

- Phổ biến nội dung và hình thức tổ chức thi KTTH (ATGT, môi trường).

- Thời gian tổ chức vào cuối tuần thứ 2 trong tháng.

- Tổng kết thi đua, khen thưởng.

2. Tham mưu với chính quyền địa phương, các ban ngành để mời 01 cựu chiến binh về nói chuyện với học sinh ngày 30/04.

- Thời gian tổ chức vào 7 giờ 15 ngày 26.04.

1- Hiệu trưởng là trưởng ban, TPT là phó ban. Ban GK gồm: Phó hiệu trưởng, các giáo viên bộ môn.

- Vận động tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng tham gia hỗ trợ và giám sát.

- TPT xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trên cơ sở kế hoạch của trường.

- Kinh phí từ nguồn quỹ Hội.

- Chịu trách nhiệm tổ chức là TPT.

- GVCN ổn định và giữ trật tự.

- Ban văn nghệ chuẩn bị vài tiết mục văn nghệ về chủđề.

 

01/05/2011 – 29/05/2011

Chủ đề:

“Đội ta lớp lên cùng đất nước”. Tổ chức các hoạt động:

1. Kết nạp Đội đợt 2.

- Để khuyến khích các em có ý thức học tập tốt.

2. Thi “Vở sạch chữ đẹp”.

- Thói quen và ý thức rèn chữ, giữ vở.

3. Thi” Chỉ huy giỏi+Phụ trách sao giỏi”.

- Giúp cho học sinh có ý thức tự rèn luyện, có năng lực lãnh đạo.

- TPT xây dựng kế hoạch và phổ biến kế hoạch cho toàn thể giáo viên và học sinh được biết.

- Có lịch cụ thể cho việc tiến hành hoạt động của từng nội dung thi đua trong tháng.

- Sâu mỗi phong trào tổng kết, khen thưởng.

 

1. TPT tổ chức lễ kết nạp cho học sinh lớp 3 vào Đội đợt 2.

2. Huy động nguồn lực từ giáo viên. GVCN có nhiệm vụ nhắc nhở, giúp đỡ học sinh thực hiện để các em tham gia phong trào một cách xuất sắc, tránh hình thức.

3. Thành lập ban tổ chức gồm: BGH, các tổ trưởng. TPT phó ban có trách nhiệm soạn hệ thống câu hỏi, phiếu trắc nghiệm, thi ứng xử,…

1. Tổ chức học sinh lớp 3,4,5 đại diện viếng Đền Liệt sĩ. Ban chỉ huy Liên Đội đi thăm 2 gia đình TBLS.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

Có thể bạn quan tâm
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 1) Thuận lợi: - Nhà trường thường xuyên được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính quyền địa phương, của Phòng giáo dục và các ban ngành đoàn thể. Hội phụ huynh học sinh tích cực và có nhiều đóng góp hỗ trợ cho các hoạt động phong trào của nhà trường. - Đội ngũ CB-GV-NV có tinh thần đoàn kết và hướng phấn đấu tích cực để từng bước xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt.
Bài viết mới nhất
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2014 - 2015 CỦA LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC - HÌNH ẢNH NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2014-2015 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC DANH SACH KHEN THƯỞNG HỌC SINH VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG.NĂM HỌC 2013-2014 Lễ kỷ niệm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013 HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC NĂM HỌC 2013-2014 BẢNG PHÂN CÔNG CB-GV-CNV- NĂM HỌC 2013-2014 ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI - CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2013-2014 LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2013-2014 THAM KHẢO LUẬT KHIẾU NẠI TỐ CÁO TIÊU CHUẨN XẾP THI ĐUA NĂM HỌC: 2013- 2014 CĐ-TH XUYÊN MỘC QUY CHẾ CHI TIÊU NĂM HỌC :2013-2014 CĐCS TRƯỜNG TH XUYÊN MỘC TIÊU CHUẨN THI ĐUA TRƯỜNG TH XUYÊN MỘC NĂM HỌC 2013 - 2014 Lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2012-2013 HOẠT ĐỘNG KỶ NIÊM 30-04 NGÀY THỐNG NHẤT ĐÁT NƯỚC Tuyển tập thơ Hồ Xuân Hương 300 câu hỏi luật đường bộ Hỏi đáp về phong tục tập quán người việt. LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG TH XUYÊN MỘC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ I (2007-2012) Trường Th Xuyên Mộc họp mặt ngày 8/3 và kỉ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
TIEU HOC XUYEN MOC
Địa chỉ: Xã Xuyên Mộc - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0643074420
Email: c1xuyenmoc.xm@gmail.com