Tao slide anh voi jQuery Cycle
Thông báo mới nhất

      

Đề kiểm tra Sử - Địa cuối năm 2010-2011 ; lớp 4

Cập nhật lúc: 15:27:59 - 23/02/2013

Phần I : Lịch Sử Bài 1:(2đ) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau : 1.Nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống quân xâm lược nào?

 1.Nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống quân xâm lược nào?

A. Hán                                                    B. Tống

C. Mông-Nguyên                                    D. Minh

 2. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế vào năm nào?

A. 1438                                                   B. 1428

C. 1338                                                   D. 1528

 3. Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế đóng đô ở đâu?

A. Thăng Long                                        B. Phú Xuân(Huế)

C. Đà Nẵng                                             D. Sài Gòn

 4. Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến đã gây ra những hậu quả gì ?

A. Đất nước bị chia cắt.                                        B. Nhân dân cực khổ.

C. Sản xuất không phát triển được.                    D. Cả ba ý trên đều đúng.

 Bài 2 : (1đ) Điền vào chỗ chấm các từ sau: ( lo sợ, Thăng Long, Kinh thành, Hoàng đế, Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa, hoảng loạn) cho thích hợp.

           Quân Thanh xâm lược nước ta. Chúng chiếm……………………. Nguyễn Huệ lên ngôi………………kéo quân ra Bắc đánh đuổi quân Thanh ở………………………, ………………., …………………, ta thắng lớn. Quân Thanh ở Thăng Long ……………….. bỏ chạy về nước.

 Bài 3 : (2đ) Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phần I I : ĐỊA LÍ

Bài 1:(2đ) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau :

  1. Các dân tộc chủ yếu ở đồng bằng Nam Bộ là:

     A. Kinh, Chăm, Hoa, Khơ-me.                 B. Thái, Mông, Dao, Kinh.

     C. Kinh, Ba-na, Hoa, Hơ Mông.              D. Kinh, Châu ro.

    2. Thành phố Huế thuộc tỉnh nào?

A. Quảng Nam.                                      B. Thừa Thiên - Huế.

C. Hà Tĩnh.                                            D. Thanh Hóa.

    3. Thành phố nào là trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta ?

A. Cần  Thơ                                           B. Hải Phòng

C. Hồ Chí Minh                                     D. Đà Nẵng

  4. Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì :

     A. Đồng bằng nằm ở ven biển.                B. Đồng bằng có nhiều cồn cát.

     C. Đồng bằng có nhiều đầm, phá.            D. Các dãy núi lan ra sát biển.

 Bài  2 : (1đ) Điền các từ ngữ trong ngoặc đơn (hình thành, xây dựng, nghệ thuật, kiến trúc, kinh đô) vào chỗ trống tích hợp :

     Thành phố Huế được…………………… cách đây trên 400 năm và đã từng là ………………… của nước ta thời nhà Nguyễn. Huế có nhiều cảnh thiên nhiên đẹp, nhiều công trình…………………….. có giá trị……………………….. cao nên thu hút nhiều khách du lịch.

 Bài  3 : (1đ) Hãy nối những ô mang địa danh của thành phố Huế với ô thành phố Huế (ở giữa):

 

 

Chợ Đông Ba

  Ngọ Môn

Sông Hồng

Lăng Tự Đức

ChBến Thành

 

 

 

Cầu Chữ Y

Cầu Tràng Tiền

Núi Ngự Bình

Hồ Hoàn Kiếm

Sông Hương

 Bài 4 : ()Nhà ở của người dân Nam Bộ có đặc điểm gì ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Có thể bạn quan tâm
A/ Đọc thầm :Học sinh đọc thầm bài văn sau đây từ 5 đến 7 phút sau đó làm các bài tập bên dưới. Suối Suối là tiếng hát của rừng Từ cơn mưa bụi ngập ngừng trong mây Từ giọt sương của lá cây Từ trong vách đá mạch đầy tràn ra .
TIEU HOC XUYEN MOC
Địa chỉ: Xã Xuyên Mộc - Huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0643074420
Email: c1xuyenmoc.xm@gmail.com